Výroba, oprava, potravinárských strojov MODRA

VOPS, spol. s r.o.

Šúrska 136/A , 900 01 MODRA P.O. BOX 97
SLOVENSKO
TEL: 00421-33-6406950
e-mail: vops@vops.sk
IČO: 34 121 331
DIČ:2020361200
IČ DPH: SK2020361200

Bankové spojenie: SLOVENSKÁ SPORITELŇA a.s.
Šancová 2, 902 01 PEZINOK
SLOVENSKO
Čislo účtu: 5071848562 kód banky 0900
IBAN: SK240900 0000 5071848562
Platobný titul: 110
SWIFT: GIBASKBX

Zapis.:Okr. sud Bratislava1 Oddiel: sro , vložka č.: 13196/B